Doel van de organisatie
Plezier, energie en een goed gevoel brengen in het leven van onze luisteraar. Elke dag.

Plaats in de organisatie
De event coördinator rapporteert aan de marketing directeur.

Doel van de afdeling
Het bouwen van een sterk merk door krachtige geïntegreerde marketing- en communicatiecampagnes, teneinde een continue stijging te realiseren in: reclamebekendheid, merkbekendheid, bereik, luisterduur, marktaandeel, loyaliteit, Net Promotor Score (NPS).

Doel van de functie
Het (van A tot Z) ontwikkelen, uitvoeren, coördineren, monitoren en evalueren van interne en externe marketing- en programma events binnen het gestelde budget.

Resultaatgebieden
1. Projectmanagement

 • Ontwikkelt en werkt events en acties uit aan de hand van een gedetailleerd projectplan;
 • Stuurt binnen het project medewerkers van de afdeling marketing / programma aan;
 • Stuurt externe bureaus, projectpartners en leveranciers aan bij de uitvoering van een project;
 • Bewaakt de voortgang en werkzaamheden binnen het projectplan en stuurt op kwaliteit, deadlines, service en budget;
 • Is key contactpersoon voor externe marketing en eventrelaties en zorgt voor het opzetten en beheren van een relatiedatabase;
 • Beheert lange termijn relaties en nut partnerships op de juiste wijze uit;
 • Monitort resultaten en het verloop van de acties in eerdere jaren, evalueert verschillen en stuurt waar nodig bij;
 • Rapporteert en communiceert de projectstatus intern en extern;
 • Draagt zorg voor de oplevering van het project conform afspraak en binnen de vooraf gestelde begroting;
 • Is bij de uitvoering van een event indien noodzakelijk ook buiten kantoortijden (9.00 – 17.30 uur) inzetbaar/beschikbaar.
  Resultaat: De status van de projecten zijn tijdig en inzichtelijk gecommuniceerd en projecten zijn gerealiseerd conform afspraak.

2. Event conceptontwikkeling

 • Bedenkt en ontwikkelt evenement concepten uitgaande van de Qmusic merkbelofte en merkwaarden
 • Werkt voor de ontwikkeling van concepten nauw samen met de Programma en Sales afdeling.
 • Creëert kansen binnen evenementconcepten voor samenwerking met potentiële partners;
 • Initieert creatieve brainstormsessies met alle benodigde disciplines binnen de organisatie;
 • Levert input voor strategisch en tactisch beleid op het gebied van event activatie op basis van ervaring, ontwikkelingen uit de markt en evaluaties uit voorgaande jaren;
 • Stuurt op proactieve wijze Q the Party-concept aan.
  Resultaat: Verrassende, relevante en onderscheidende concepten welke resulteren in succesvolle events en een creatief en consistent eventsbeleid.

3. B2B evenementontwikkeling

 • Maakt doorvertalingen per Qmusic evenement voor partners, adverteerders;
 • Bedenkt en ontwikkelt B2B evenement concepten voor het B2B segment bestaande uit partners en (potentiële) adverteerders;
 • Ontwikkelt in overleg met de marketing coördinator de werfingscampagne per evenement op voor het aantrekken van deelnemers;
  Resultaat: Verrassende, relevante en onderscheidende concepten welke resulteren in succesvolle events en een creatief en consistent eventsbeleid.

4. Ondersteunen marketing(beleid en afdeling)

 • Levert input voor (strategisch/tactisch) beleid ten aanzien van het eigen expertisegebied, op basis van onder meer gesignaleerde ontwikkelingen en evaluatie op basis van eerdere acties;
 • Bewaakt en realiseert mede de gestelde doelstellingen van de afdeling;
 • Verwerft draagvlak binnen en buiten de organisatie voor gevoerd activatie en onderhoudt hiertoe relevante contacten;
 • Inspireert collega's en deelt relevante informatie op eigen expertise gebied.
 • Werkt nauw samen met alle (relevante) interne verantwoordelijken en stemt vroegtijdig activiteiten af;
 • Ondersteunt de afdeling bij afwezigheid van collega's of bij overmatige werkdruk op overige marketingwerkzaamheden.
  Resultaat: Het marketingbeleid en de –afdeling zijn zodanig ondersteund dat kan worden ingespeeld op marktontwikkelingen en de gestelde afdelingsdoelstellingen behaald kunnen worden


Functie-eisen

 • HBO denkniveau
 • Minimaal 3 jaar relevante ervaring opgedaan op het gebied van events- en marketingactivatie.
 • Sterke affiniteit met de doelgroep, muziek en event activatie.
 • Hands on teamplayer met uitstekende vaardigheden in het organiseren en realiseren van events.
 • Is een ondernemer, kan pragmatisch denken, snel schakelen en heeft een "make-it-happen" aanpak met oog voor resultaat.

Kernwaarden

 • Open
 • Energiek
 • Kritisch voor onszelf
 • Positief
 • Respectvol
 • Creatief

Competenties eigen aan de functie

 • Initiatief
 • Flexibel gedrag
 • Omgevingsbewustzijn
 • Ondernemerschap
 • Aanpakker
 • Conceptueel denker
 • Plannen & Organiseren