Qmusic voert bovengenoemde wedstrijd van maandag 21 december t/m donderdag 24 december 2015 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. Organisatie

De wedstrijd 'Q-hotel in de sneeuw' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van de wintersportvakanties van Sunweb. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.
Qmusic respecteert de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. Wie kan er deelnemen
De wedstrijd staat open voor iedereen die:
- bij de start van de actie minstens 18 jaar is en handelingsbekwaam is;
- woonachtig is in Nederland;
- in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic;
- beschikbaar is van donderdagavond 14 januari t/m woensdagochtend 20 januari 2016;
- een geldig ID-kaart of paspoort heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:
- personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Sunweb;
- hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
- elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. Verloop van het spel
Vanaf zaterdag 5 december kunnen luisteraars een vriend, vriendin of familielid opgeven die hen in het afgelopen jaar op een sympathieke manier uit de brand geholpen hebben om ze vervolgens een wintersporttrip te gunnen.
Van maandag 21 t/m donderdag 24 december 2015 bellen we op wisselende momenten iemand terug met een verhaal. Beiden, zowel de inzender en degene die opgegeven is, worden in de uitzending gehaald. De inzender vraagt aan degene die is opgegeven of hij/zij meegaat op wintersport? Als hij/zij JA zegt worden ze beiden beloond met de trip. In totaal geven we 19 kamers weg op de radio.

Qmusic behoudt zich het recht voor de deelname om haar moverende redenen niet uit te zenden.
Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop op basis van objectieve gegevens die gegenereerd worden door de gebruikte software.
Over de beslissing, die valt tijdens het spel, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die door de dj tijdens het spel genomen wordt, is definitief.

4. Aanmelden
Aanmelden voor de actie kan via de actiepagina van Qmusic door eerst Q-member te worden indien je dat nog niet bent. Daarbij dien je ook verplicht de gevraagde gegevens van de persoon, die iets goeds voor je gedaan heeft in het afgelopen jaar, in te vullen.

5. Kosten voor deelname
De kosten voor deelname is gratis. Tevens de inschrijving als Q-member en inschrijving voor de actie is gratis.

6. De prijs
Je wint een compleet verzorgde 6-daagse trip voor 2 personen naar het Q-hotel in de sneeuw in Zell am See in Oostenrijk. Daar zit het volgende bij inbegrepen:
- 4 overnachtingen in het Q-hotel in de sneeuw (van vrijdag 15 t/m dinsdag 19 januari 2016);
- Ontbijt, lunch, diner en drankjes;
- Optreden van VanVelzen;
- Skipas;
- Ski/snowboard lessen en materiaal huur;
- activiteiten in de sneeuw;

Belangrijk:
- Elke winnaar ontvangt een mail met daarin een link naar een pagina waar ze alle gevraagde gegevens dienen in te vullen;
- Je vertrekt donderdagavond 14 januari 2016 vanaf de Brabanthallen in den Bosch, waar je gratis je auto kunt parkeren en je komt woensdagochtend 20 januari 2016 terug;
- Zorg dus dat je vrij kunt regelen en een geldig ID-kaart of paspoort hebt;
- Er kan niet worden afgeweken van de vertrek en retourdatum. Indien prijswinnaars om welke reden dan ook deze datum niet meekunnen vervalt het recht op de prijs;
- Alle meerkosten en uitgaven van persoonlijke aard zijn voor rekening van de prijswinnaars;
- De prijs is inclusief reisverzekering;
- Op deze actie zijn alle algemene voorwaarde van Qmusic en Sunweb van toepassing. Qmusic en Sunweb kunnen de voorwaarden te allen tijde wijzigen.

7. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

- Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaars niet voldoen aan één of meerdere in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken.
- Elke kandidaat gaat akkoord met het uitzenden van het spelmoment op een later tijdstip.

8. Overige bepalingen
1) Uitsluiting van deelname: Iedereen die kandidaat is geweest, ongeacht of je gewonnen hebt of niet. Echter, winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor een periode van ten minste 3 maanden. Je kan dus maar één keer meespelen.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden. Dit leidt niet tot een (extra) prijs of vergoeding.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten en teneinde te voldoen aan de eis dat wordt bekend gemaakt welke prijzen er gewonnen zijn. Tot individuen te herleiden gegevens worden bij deze bekendmaking geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

4) Gewonnen prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 448 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. U ontvangt een schriftelijke reactie met eventueel een voorstel om de klacht op te lossen. Klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM
E-mail: acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01