Qmusic voert bovengenoemde wedstrijd van maandag 23 november t/m zaterdag 5 december 2015 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. Organisatie

De wedstrijd 'Sint Niek' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic.
Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van de betaalservice iDEAL van Currence.
De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.


2. Wie kan er deelnemen

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;
  • bij de start van de actie minstens 18 jaar is of minstens 16 jaar en toestemming heeft van een ouder of wettelijke verzorger;
  • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland;

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Currence;
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is;


3. Verloop van het spel

Van vrijdag 13 november t/m zaterdag 5 december kunnen luisteraars via www.qmusic.nl hun verlanglijstje insturen. Elk verlanglijstje mag een maximale waarde hebben van 250 euro. Valt het lijstje hoger uit dan dit bedrag, dan maakt het lijstje geen kans op een prijs. We spelen de actie van maandag 23 november t/m zaterdag 5 december. Van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 19.00 uur. Elk uur wordt er één verlanglijstje op Qmusic voorgelezen door Sint Niek met de bijbehorende naam. Als het jouw verlanglijstje is en je belt zelf binnen de gestelde tijd naar de studio via 0909-9596 (55 cent per minuut), dan win je 250 euro. Als je te laat belt en de dj geeft het verlanglijstje vrij, vanaf dan maken andere luisteraars kans op het bedrag van 250 euro. Zij dienen dan te bellen via 0909-9596. De persoon die dan in de uitzending komt, is de winnaar.

Mocht je het lijstje van iemand anders winnen dan ben je vanaf dat moment uitgesloten van deelname voor je (eventueel) eigen ingestuurde verlanglijstje. Uiteraard geldt dit andersom ook.

Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.


4. Aanmelden

Aanmelden voor de actie kan alleen op Qmusic.nl tussen vrijdag 13 november t/m zaterdag 5 december 18.00 uur. Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.


5. Kosten voor deelname

Aanmelden voor de actie 'Sint Niek' gaat via Qmusic.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving. Pas wanneer jouw verlanglijstje en naam op Qmusic wordt genoemd en je dient te bellen met de Q-studio zijn de kosten EUR 0,55 per minuut voor het bellen naar 0909-9596. Dit geldt voor elke luisteraar die belt met de Q-studio.


6. De prijs

De prijs is een bedrag van 250 euro voor elk verlanglijstje dat wordt genoemd op Qmusic. Dit bedrag krijgen de winnaars op hun rekening gestort waarmee de cadeaus zelf kunnen worden gekocht via de betaalservice iDEAL.


7. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken.
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.
  • De winnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Qmusic het bedrag van 250 euro kan overmaken.
  • Het bedrag wordt binnen 4 weken op de rekening van de winnaar gestort.


8. Overige bepalingen

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

4) De prijs is niet overdraagbaar.

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 448 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst.

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01